X  Sluiten Officiële lucht kwaliteit meting - Bleriotlaan, Den Haag

  pm2.5 pm10 O3 AQI classificatie       
Actuele 17 30.2 30.2 Goede lucht kwaliteit
     

Verwachtingmin gem. maxmin gem. maxmin gem. max           
08-08-2022213967814228213567Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
09-08-2022152434581113223535Goede lucht kwaliteit
     
10-08-2022202737781015254141Goede lucht kwaliteit
     
11-08-20222735459111312315555Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
12-08-20222626289101028333333Goede lucht kwaliteit
     
            

classificatie AQI De gezondheids effecten zijn gebaseerd op 24 uurs gemiddelde waardes
Goede lucht kwaliteit 0-50 De luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging brengt weinig of geen risico met zich mee
Aanvaardbare lucht kwaliteit 50-100 Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter een matig gezondheidsrisico zijn voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging.
Ongezond voor enkelen 100-150 Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed.
Ongezond 150-200 Iedereen kan gezondheidseffecten beginnen te ervaren. Leden van gevoelige groepen kunnen ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
Zeer ongezond 200-300 Gezondheidswaarschuwingen voor noodsituaties. De hele bevolking heeft meer kans om getroffen te worden.
Gevaarlijk > 300 Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
 Meer informatie:  EPA Air Quality Index      Meetgegevens van: 08-08-2022 15:00