X  Lukk Offisiell sensostasjon - Bleriotlaan, Den Haag

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikasjon       
Gjeldene 7 4 7 God luftkvalitet
     

Værvarselmin gj.sn. maxmin gj.sn. maxmin gj.sn. max           
28-11-202229506991725131669Moderat luftkvalitet 
    
29-11-202263788823333912488Moderat luftkvalitet 
    
30-11-202255667017212313670Moderat luftkvalitet 
    
01-12-2022657388192429591288Moderat luftkvalitet 
    
02-12-202266686821222212121368Moderat luftkvalitet 
    
            

klassifikasjon AQI Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Usunt for noen 100-150 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt.
Usunn luftkvalitet 150-200 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
Veldig usunn luftkvalitet 200-300 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
Farlig luftkvalitet > 300 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter
 Mer informasjon:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 29-11-2022 04:00