X  Zamknij Oficjalny pomiar jakości powietrza AQ - Bleriotlaan, Den Haag

  pm2.5 pm10 O3 IJP Klasyfikacja       
Obecnie 2 54.2 54.2 Umiarkowana jakość powietrza  
    

Prognozamin. śr maks.min. śr maks.min. śr maks.           
20-07-2024315974919269275574Umiarkowana jakość powietrza 
    
21-07-2024174191715341152691Umiarkowana jakość powietrza 
    
22-07-2024152531710128193333Dobra jakość powietrza
     
23-07-20241624338111214213233Dobra jakość powietrza
     
24-07-202416171710121219222222Dobra jakość powietrza
     
            

Klasyfikacja IJP Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-50 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
Umiarkowana jakość powietrza 50-100 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Niezdrowo dla niektórych grup 100-150 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
Niezdrowe powietrze 150-200 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
Bardzo niezdrowe powietrze 200-300 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
Zagrożenie zdrowia > 300 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
 Więcej informacji::  Indeks jakości powietrza EPA      Dane z czujnika zarejestrowane:: 20-07-2024 12:00