Sneeuw/IJzel/Bevriezing van: 17-01-2019 20:00 tot: 18-01-2019 08:00 waarschuwing voor: Sneeuw/IJzel/Bevriezing niveau: Geel info button

Onweer radar Meer informatie blitzortung!


waarschuwing voor winterse neerslag Meer informatie rain snow radarWie is Online

U kunt de tabel sorteren op de waarden in de kolommen door te klikken op de kolomnaam

Online voor wie ip since last click page active
00:02crawl-you52.87.253.202 16:05 17-01-2019 16:07 ?p=whoIsOnline&lang=nl
j
---bot.157.55.39.114 - 17-01-2019 15:39 ?p=historyv3&lang=nl
n
---guest83.85.32.174 - 17-01-2019 15:37
n
---googlebot66.249.64.74 - 17-01-2019 14:58 ?p=gaugePage&lang=nl&wp=
CU
n
---guest83.85.27.185 - 17-01-2019 14:41
n
---bot.40.77.167.94 - 17-01-2019 14:16 ?p=links&lang=nl
n
---bot.207.46.13.24 - 17-01-2019 14:06 ?pcSite=Y
n
---unknown82.165.81.223 - 17-01-2019 14:06 ?p=historyv3&lang=nl%22%
20or%20(1,2)=(select*fro
m(select%20name_const(CH
AR(111,108,111,108,111,1
15,104,101,114),1),name_
const(CHAR(111,108,111,1
08,111,115,104,101,114),
1))a)%20--%20%22x%22=%22
x
n
---guest83.85.49.46 - 17-01-2019 13:52
n
---googlebot66.249.64.158 - 17-01-2019 13:42 ?p=wsPartners&s=hwa&lang
=nl
n
---googlebot66.249.64.76 - 17-01-2019 13:42 ?p=Earthquakes&lang=nl&w
p=CU
n
---guest188.165.200.217 - 17-01-2019 12:35 ?p=0000&wp=CU&lang=en
n
---guest193.173.20.53 - 17-01-2019 11:55 ?p=wsPrecipRadar&lang=nl
n
---googlebot66.249.64.131 - 17-01-2019 11:41 ?p=wsPartners&lang=nl&wp
=CU
n
---bot.207.46.13.58 - 17-01-2019 11:23 ?p=wsPartners&lang=nl
n
---guest83.85.29.157 - 17-01-2019 10:34 ?p=thunderRadar&lang=nl
n
---guest85.25.210.234 - 17-01-2019 09:15
n
---bot.157.55.39.102 - 17-01-2019 08:53 ?p=wsStartPage&lang=nl
n
---guest83.128.189.114 - 17-01-2019 08:46
n
---googlebot66.249.64.78 - 17-01-2019 08:39 ?p=wsPartners&s=hwa&lang
=nl&wp=CU
n
---bot.40.77.167.47 - 17-01-2019 06:33
n
---googlebot66.249.64.128 - 17-01-2019 06:28 ?p=configure_page&lang=n
l
n
---bot.40.77.167.67 - 17-01-2019 05:49 ?p=trends&lang=nl
n
---bot.40.77.167.162 - 17-01-2019 05:12 ?pcSite=Y
n
---bot.207.46.13.1 - 17-01-2019 00:40 ?p=historyv3&lang=nl
n
---bot.157.55.39.79 - 16-01-2019 22:06 ?p=wsPartners&s=hwa&lang
=nl
n
---bot.207.46.13.128 - 16-01-2019 21:47 ?p=wsStartPage&lang=nl
n
---bot.207.46.13.53 - 16-01-2019 20:47 ?p=wsWxsimPrintFull&lang
=nl
n
---guest2001:1c00:250c:dd00:846a:593d:106d:c742 - 16-01-2019 20:22
n
---guest83.85.27.216 - 16-01-2019 20:09 ?p=wsForecast&lang=nl
n
---bot.207.46.13.34 - 16-01-2019 18:41 ?p=historyv3&lang=nl
n
---guest2001:1c00:2500:8d00:4dff:6a6e:dfcf:498c - 16-01-2019 17:41
n
---googlebot66.249.79.36 - 16-01-2019 17:37 ?p=astronomy&lang=nl
n
---bot.40.77.167.137 - 16-01-2019 17:32 ?p=statusWeatherSystems&
lang=nl
n
---guest82.102.16.210 - 16-01-2019 17:20 ?p=wsStartPageDemo&lang=
nl
n
---guest62.72.192.75 - 16-01-2019 16:19
n
---guest87.215.57.210 - 16-01-2019 16:18
n
---googlebot66.249.66.144 - 16-01-2019 15:27 ?p=wsPartners&s=hwa&lang
=en
n
---googlebot66.249.66.62 - 16-01-2019 14:51 ?p=900&lang=en
n
---guest192.33.238.60 - 16-01-2019 13:06
n
---googlebot66.249.66.146 - 16-01-2019 12:56 ?p=console&lang=nl&wp=CU
n
---guest213.125.132.142 - 16-01-2019 12:54
n
---googlebot66.249.66.204 - 16-01-2019 12:50 ?p=hwakaartjes&lang=nl
n
---obot95.216.96.245 - 16-01-2019 12:48 ?p=ws_wind_map_2&lang=nl
n
---bot.40.77.167.32 - 16-01-2019 12:32 ?p=wsPartners&s=hwa&lang
=nl
n
---guest145.119.165.116 - 16-01-2019 12:30
n
---googlebot66.249.66.35 - 16-01-2019 11:24 ?p=airQualityNL&lang=nl
n
---googlebot66.249.66.142 - 16-01-2019 11:13 ?p=yahooForecast2&wp=CU&
lang=nl
n
---guest145.130.210.97 - 16-01-2019 10:12 ?city=0&p=ws_metno_page&
lang=nl
n
---bot.157.55.39.72 - 16-01-2019 09:10 ?p=trends&lang=nl
n
---spider42.236.46.85 - 16-01-2019 09:08
n
---guest89.40.117.4 - 16-01-2019 08:27 ?p=wsStartPage&lang=nl'A
=0
n
---bot.157.55.39.139 - 16-01-2019 08:17 ?p=wsStartPage&lang=nl
n
---googlebot66.249.66.206 - 16-01-2019 07:55 ?p=900&lang=nl
n
---guest46.235.158.196 - 16-01-2019 07:35
n
---bot.40.77.167.30 - 16-01-2019 07:13 ?p=34&lang=nl
n
---guest2001:980:8b2d:1:6562:2825:ce74:3314 - 16-01-2019 06:03 ?p=gaugePage&lang=nl&wp=
CU
n
---googlebot66.249.66.32 - 16-01-2019 05:59 ?p=ws_wind_map_2&lang=nl
n
---bot.157.55.39.226 - 16-01-2019 01:02 ?p=historyv3&lang=nl
n
---googlebot185.244.217.74 - 15-01-2019 22:49 ?p=wsStartPage&lang=nl
n
---bot.157.55.39.62 - 15-01-2019 22:04 ?p=wsStartPage&lang=nl
n
---guest5.188.44.20 - 15-01-2019 21:46 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
nl
n
---bot.157.55.39.181 - 15-01-2019 19:13 ?p=historyv3&lang=nl
n
---guest85.147.69.1 - 15-01-2019 16:45
n
---spider42.236.54.2 - 15-01-2019 15:50
n
---bot.157.55.39.220 - 15-01-2019 15:36
n
---googlebot66.249.65.106 - 15-01-2019 15:27 ?p=ws_flight_radar&lang=
nl&wp=CU
n
---bot.157.55.39.244 - 15-01-2019 15:12 ?p=wsStartPage&lang=nl
n
---googlebot66.249.73.128 - 15-01-2019 15:02 ?p=0000&lang=nl
n
---googlebot66.249.73.131 - 15-01-2019 14:41 ?p=whoIsOnline&lang=nl
n
---googlebot66.249.65.108 - 15-01-2019 14:11 ?p=hwakaartjes&lang=nl&w
p=CU
n
---bot.207.46.13.187 - 15-01-2019 14:08 ?p=wsPrecipRadar&lang=nl
n
---bot.40.77.167.163 - 15-01-2019 14:04 ?p=ws_metno_page&lang=nl
n
---bot.207.46.13.89 - 15-01-2019 13:23 ?p=historyv3&lang=nl
n
---googlebot66.249.65.110 - 15-01-2019 13:14 ?p=04&lang=nl
n
---guest82.102.20.185 - 15-01-2019 10:56 ?p=wsStartPage&lang=nl
n
---bot.207.46.13.125 - 15-01-2019 10:02 ?p=wsGlobalMap&lang=nl
n
---bot.40.77.167.190 - 15-01-2019 10:00 ?p=astronomy&lang=nl
n
---bot.207.46.13.87 - 15-01-2019 09:56 ?p=wsStartPage&lang=nl
n
---googlebot66.249.73.158 - 15-01-2019 09:41 ?p=metarDisplay&lang=en&
wp=CU
n
---bot.40.77.167.138 - 15-01-2019 06:17
n
---unknown213.251.182.115 - 15-01-2019 05:10 ?p=hwaFullPage&lang=nl%2
2%20or%20(1,2)=(select*f
rom(select%20name_const(
CHAR(111,108,111,108,111
,115,104,101,114),1),nam
e_const(CHAR(111,108,111
,108,111,115,104,101,114
),1))a)%20--%20%22x%22=%
22x
n
---unknown74.208.59.120 - 15-01-2019 04:34 ?p=hwaFullPage&lang=nl%2
0and%201%3D1
n
---bot.157.55.39.145 - 15-01-2019 02:19 ?p=wsPrecipRadar&lang=nl
n
---bot.157.55.39.83 - 15-01-2019 01:33 ?p=wsGlobalMap&lang=nl
n
---guest2a00:d78:0:710:94:198:159:216 - 14-01-2019 23:59
n
---guest94.198.159.216 - 14-01-2019 23:58
n
---bot.157.55.39.155 - 14-01-2019 22:46 ?p=06&lang=nl
n
---spider42.236.12.150 - 14-01-2019 22:07
n
---guest83.85.1.133 - 14-01-2019 21:27
n
---guest2001:980:573a:1:ef16:5490:baf9:bf35 - 14-01-2019 20:29
n
---bot.207.46.13.118 - 14-01-2019 19:40 ?p=wsStartPage
n
---guest2001:1c00:2500:8d00:1b5:fd73:b5b9:8e12 - 14-01-2019 18:46
n
---bot.207.46.13.80 - 14-01-2019 17:10 ?p=ws_metno_page&lang=nl
&city=1
n
---spider42.236.99.79 - 14-01-2019 16:45
n
---guest192.33.238.58 - 14-01-2019 15:55
n
---guest2001:1c00:250c:dd00:7d4b:57e6:156c:170a - 14-01-2019 15:30
n
---guest82.102.20.186 - 14-01-2019 15:28 ?p=wsStartPage&lang=nl
n
---guest77.60.27.138 - 14-01-2019 14:34 ?p=historyv3&lang=nl
n
---guest94.25.169.113 - 14-01-2019 13:06 ?p=whoIsOnline&lang=nl'&
n
---bot.40.77.167.179 - 14-01-2019 11:37 ?p=sitemap&lang=nl
n
---guest82.217.51.167 - 14-01-2019 10:11
n
---bot.207.46.13.76 - 14-01-2019 09:00
n
---bot.157.55.39.196 - 14-01-2019 05:53 ?p=wsStartPage&lang=nl
n
---bot.157.55.39.131 - 14-01-2019 05:33 ?default
n
---bot.40.77.167.167 - 14-01-2019 02:03 ?p=wsPartners&s=hwa&lang
=nl
n
---bot.157.55.39.241 - 14-01-2019 01:59 ?p=64&lang=nl
n
---bot.157.55.39.182 - 14-01-2019 01:20 ?p=configure_page&lang=n
l
n
---bot.40.77.167.70 - 13-01-2019 23:53 ?p=34&lang=nl&wp=CU
n
---bot.40.77.167.178 - 13-01-2019 23:27 ?p=04&lang=nl&wp=CU
n
---bot.157.55.39.162 - 13-01-2019 22:39 ?p=ws_metno_page&lang=nl
&city=4
n
---guest136.243.17.161 - 13-01-2019 22:15 ?p=wsAbout&lang=nl
n
---bot.207.46.13.30 - 13-01-2019 18:11 ?p=printUV&lang=nl
n

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Weercomputer
Pipo X9 with Windows 10

Davis VP2

Cumulus

Pipo X9 with Windows 10